Akademické pracoviská ÚBEV

KATEDRA BOTANIKY


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>
KATEDRA BOTANIKY

Vedúci katedry
Prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.


Profesori
Prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD. >>>
Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. >>>
Prof. RnDr. Miroslav Repčák, DrSc. >>>

Odborní asistenti
RNDr. Silvia Gajdošová, PhD. >>>
Mgr. Vladislav Kolarčík, PhD. >>>
RNDr. Peter Pažove-Balang, PhD. >>>

Technickí pracovníci
Anna Michažová
Marghita Buzinkaiová

Doktorandi
Mgr. Ivana Bižová
Mgr. Erik Ducár
Mgr. Zuzana Dučaiová
Mgr. Michal Goga
Ing. Michal Hrčka
Mgr. Tatiana Kačmárová
RNDr. Veronika Lokajová 
Mgr. Ivana Maslaňáková 
RNDr. Silvia Mihaličová
Mgr. Albert Rákai
Mgr. Matúš Sajko
Mgr. Nikola Straková