Akademické pracoviská ÚBEV

KATEDRA BOTANIKY


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie
Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>
KATEDRA BOTANIKY - PROJEKTY

Projekty ukončené v rokoch 2008 – 2012:

Štúdium mechanizmov tolerancie voči ťažkým kovom v lišajníkoch: chalatácia kovov sekundárnymi metabolitmi a význam fotobiont
Study of heavy metal tolerance mechanisms in lichens: chelation of metals by secondary metabolites and involvement of photobiont

Program: mb SK-HU-0010-08

Zodpovedný riešiteľ za PF UPJŠ: prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.
Doba trvania: 1.2.2009-31.12.2010

Štúdium cytotoxických účinkov farmaceuticky relevantných metabolitov lišajníkov
Study of cytotoxic effects of pharmaceutically relevant metabolites from lichens

Program: mb SK-BG-0013-08
Zodpovedný riešiteľ za PF UPJŠ: prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.
Doba trvania: 23.3.2009-31.12.2010

Orgánová špecializácia sekundárneho metabolizmu rumančeka kamilkového (Matricaria chamomilla L.)
The organ specialization of secondary metabolism in Matricaria chamomilla

Program: VEGA 1/3260/06
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Miroslav Repčák, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006-31.12.2008

Aktuálne projekty:

Mikroevolučné procesy v čeľadi Asteraceae
Microevolutionary processes in Asteraceae

Program: APVV-0320-10_SAV
Zodpovedný riešiteľ za PF UPJŠ: prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Doba trvania: 1.5.2011-31.12.2013

Modifikácia ionómu rastlín kremíkom pre zlepšenie nutričnej kvality plodín
Plant ionome modification by silicon for improvement of the crop nutrition quality Program: APVV-0140-10_UK

Zodpovedný riešiteľ za PF UPJŠ: prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.
Doba trvania: 1.5.2011-31.12.2013

Paralelná evolúcia alopolyploidných taxónov v rode Onosma (Boraginaceae)
Parallel evolution of allopolyploid taxa in the genus Onosma (Boraginaceae)

Program: VEGA 1/0173/11
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Doba trvania: 1.1.2011-31.12.2014

Lišajníky ako evolučná adaptácia rias a húb na prežitie v nepriaznivom životnom prostredí: nadbytok ťažkých kovov, zlúčeniny dusíka a UV žiarenie
Lichenism as evolutionary adaptation of algae and fungi to survive in harsh environments: excess of heavy metals, nitrogen compounds and UV radiation

Program: VEGA 1/1238/12
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.
Doba trvania: 1.1.2012-31.12.2014