Akademické pracoviská ÚBEV

KATEDRA BOTANIKY


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>
KATEDRA BOTANIKY - SPOLUPRÁCA

Botanický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Katedra fyziológie rastín, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie,

Hutnícka fakulta Technickej Univerzity v Košiciach

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Botanical Institute, Academy of Sciences, Průhonice, Czech Republic

Corvinus University, Faculty of Horticultural Science, Budapest, Hungary

Instytut botaniki Polskiej akademii nauk imeni W. Szafera v Krakowie, Poland

Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika

Faculty of Science, University of Western Ontario, London, Kanada

Max Planck Institut für Biogeochemie, Jena, Nemecko

Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University, Spojené štáty americké

Sukachev´s Laboratory of the Institute of Evolution and Ecology Problems, Russian Academy of Sciences, Moscow, Rusko

Department of Biology, University of Oulu, Finland

Institute of Ecology, Polish Academy of Science, Lublin, Poland

Szent István University, Gödöllő, Maďarsko

Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología molecular, Facultad de Quimica, Universidad de Sevilla, Španielsko)

Estanción Experimental INIA La Estanzuela, 7000 Colonia, Uruguay

Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometerologia, UFRGS, Av. Bento Goncalves, 7712, 91501-970 Porto Alegre, RS, Brazil