Akademické pracoviská ÚBEV

KATEDRA BOTANIKY


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>
KATEDRA BOTANIKY

Vedúci katedry
Prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.


Profesori
Prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD. >>>
Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. >>>
Prof. RNDr. Miroslav Repčák, DrSc. (profesor emeritus) >>>

Docenti
doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD. >>>

Odborní asistenti
RNDr. Michaela Bačovčinová, PhD.
RNDr. Michal Goga, PhD. >>>
Mgr. Vladislav Kolarčík, PhD. >>>

Vedeckí pracovníci
RNDr. Matej Dudáš, PhD.>>>
RNDr. Veronika Petruľová, PhD.
RNDr. Dajana Ručová, PhD.
>>>

Technickí pracovníci
Mgr. Viera Romanová

Doktorandi
RNDr. Eleonora Durišinová
RNDr. Viera Fráková
RNDr. Margaréta Marcinčinová
Mgr. Martin Hrablay
RNDr. Mária Králiková
RNDr. Lukáš Koprivý
Mgr. Zuzana Lieskovská
Mgr. Marianna Paľová
MPhil. Deepti Routray
RNDr. Dominika Vašková
RNDr. Viktória Tuptová
Mgr. Kristina Trush