Akademické pracoviská ÚBEV

KATEDRA BOTANIKY


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>
KATEDRA BOTANIKY

Vedúci katedry
Prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.


Profesori
Prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD. >>>
Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. >>>
Prof. RNDr. Miroslav Repčák, DrSc. (profesor emeritus) >>>

Docenti
doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD. >>>

Odborní asistenti
RNDr. Silvia Gajdošová, PhD.
>>>
RNDr. Michal Goga, PhD. >>>
Mgr. Vladislav Kolarčík, PhD. >>>

Vedeckí pracovníci
RNDr. Matej Dudáš, PhD.>>>
RNDr. Veronika Petruľová, PhD.

Technickí pracovníci
Mgr. Viera Romanová

Doktorandi
Mgr. Viera Fráková
Mgr. Eleonora Chernikova
Mgr. Margaréta Marcinčinová
Mgr. Mária Kaducová
Mgr. Lukáš Koprivý
RNDr. Martin Pizňak
Mgr. Dajana Ručová
Mgr. Dominika Vašková