Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie

Zamestnanci

Fotogaléria 1
Fotogaléria 2
Fotogaléria 3
Fotogaléria 4
Fotogaléria 5
Fotogaléria 6
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV - Fotogaléria 3
Etologická skupina zahŕňa výučbu študentov a zameriava sa na štúdium správania prevažne plazov

Behaviorálne experimenty potrebné na štúdium správania potkanov ovplyvnených ionizujúcim žiarením - rok 2013

Prestavba laboratória - máj 2013 - január 2014