Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


KATEDRA BUNKOVEJ BIOLÓGIE

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>
KATEDRA BUNKOVEJ BIOLÓGIE - SPOLUPRÁCA

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky
ibp.cz/cs/oddeleni/cytokinetika/informace-o-oddeleni/

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Česko
www.upmd.cz

DESY Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburg, Nemecko
www.desy.de