Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


KATEDRA BUNKOVEJ BIOLÓGIE

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA BUNKOVEJ BIOLÓGIE

Vedúci katedry

doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.

Zamestnanci katedry

Profesori
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. >>>
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. (externý pracovník)

Docenti
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. >>>
doc. RNDr. Katarína Kropáčová,CSc.
doc. MVDr. Mária Miklošová, PhD. >>>
doc. RNDr. Peter Solár, PhD. >>>

Odborní asistenti
RNDr. Rastislav Jendželovský >>>
RNDr. Mariana Kolesárová, PhD. >>>
RNDr. Jaromír Mikeš, PhD. >>>
RNDr. Juraj Ševc, PhD.

Samostatní vedeckí pracovníci
RNDr. Veronika Sačková, PhD. >>>
RNDr. Ján Kovaľ, PhD.

Vedeckí pracovníci
RNDr. Martina Šemeláková , PhD

Technickí pracovníci
Viera Balážová
Jana Parošová
Eva Pástorová

Doktorandi
MVDr. Ľubomír Čulka 
Mgr. Zuzana Gombalová
Mgr. Katarína Gyurászová 
Mgr. Lucia Hiľovská 
Mgr. Lenka Hurtuková
RNDr. Zuzana Jendželovská
RNDr. Beáta Kaľatová
Mgr. Patrícia Kimáková
MVDr. Mária Korpová
RNDr.  Barbora Kuchárová
MVDr. Diana Kúkeľová
Mgr. Mária Macejová  
RNDr. Anna Matiašová 
Mgr. Diana Pacáková
Dott. Andrea Perrone
Mgr. Jana Vargová