Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Vedúci katedry
prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.

Profesori
prof. RNDr. Beńadik Šmajda, CSc. >>>

Docenti
doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc. >>>

Asistenti
RNDr. Bianka Bojková, PhD. >>>
RNDr. Vlasta Demečková, PhD. >>>
RNDr. Ján Gálik, CSc. (čiast. úväzok) >>>
RNDr. Terézia Kisková, PhD. >>>
RNDr. Igor Majláth, PhD.
RNDr. Natália Kokošová, PhD.

Technickí pracovníci
Ingrid Obšitošová
Eva Petrovičová

Doktorandi
Mgr. Adriana Hižňanová
MVDr. Tomáš Raši
MVDr. Katarína Vilhanová