Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

KATEDRA GENETIKY

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA GENETIKY

Výskumné aktivity Katedry genetiky sú zamerané na identifikáciu génov biosyntézy sekundárnych metabolitov s využitím komplexného a interdisciplinárneho prístupu. Využívajú sa molekulárno-genetické, biochemické a bioinformatické metódy na rozličných OMICS úrovniach od funkčnej genomiky po metabolomiku. Objektom záujmu sú zástupcovia rodu Hypericum a ďalšie geneticky príbuzné druhy. Predmetom štúdia sú aj sekundárne metabolity zo skupiny izoprenoidov v modelovej rastline Arabidopsis thaliana.

Katedra genetiky je súčasťou tímu výskumu bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie Bioaktiv a konzorcia Hypexplor (www.hypexplor.com)

Link k ppt prezentácii - 10 rokov Katedry genetiky /3,5 MB/ >>>