Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

KATEDRA GENETIKY

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA GENETIKY

Výskumné aktivity Katedry genetiky sú zamerané na identifikáciu biosyntézy sekundárnych metabolitov s využitím komplexného a interdisciplinárneho prístupu. Využívajú sa molekulárno-genetické, biochemické a bioinformatické metódy na rozličných OMICs úrovniach od funkčnej genomiky po metabolomiku. Objektom záujmu sú sekundárne metabolity medicínskeho významu produkované niektorými zástupcami rodu Hypericum a v súčasnosti aj sekundárne metabolity zo skupiny izoprenoidov v modelovej rastline Arabidopsis thaliana.

Link k ppt prezentácii - 10 rokov Katedry genetiky /3,5 MB/ >>>