Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

KATEDRA GENETIKY

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA GENETIKY

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Spolupráca v oblasti štúdia biosyntézy a biotechnológie sekundárnych metabolitov v rode Hypericum
(prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. a kol.)

V súčasnosti sa formuje európske konzorcium pracovísk zaoberajúcich sa danou problematikou,
ktorého súčasťou je aj Katedra genetiky. www.hypexplor.com

Spolupráca v oblasti regulácie biosyntézy izoprenoidov v modelovej rastline Arabidopsis thaliana
(RNDr. Eva Vranová, PhD.)

Prof Wilhelm Gruisssem, Dr Diana Coman
ETH (Eidgenösische Technische Hochschule - Švajčiarsky federálny technologický inštitút) Zurich, Švajčiarsko
www.pb.ethz.ch

Wageningen University, Holandsko
www.pph.wur.nl./UK/


Dr Axel Schmidt
Max Planck Inštitút pre chemickú ekológiu Jena, Nemecko
www.ice.mpg.de/ext/hopa