Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

KATEDRA GENETIKY

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA GENETIKY

Vedúca katedry
prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.

Profesori
prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. >>>

Odborní asistenti
RNDr. Katarína Bruňáková, PhD. >>>
RNDr. Andrea Kucharíková, PhD. >>>
RNDr. Katarína Nigutová, PhD. >>>
RNDr. Miroslav Soták, PhD. >>>
RNDr. Eva Vranová, PhD. >>>

Vedeckí pracovníci

RNDr. Andrea Schreiberová, PhD. >>>
RNDr. Linda Petijová, PhD. >>>

Doktorandi
Mgr. Miroslava Bálintová
Mgr. Diana Kopcsayová
Mgr. Zuzana Jurčacková
RNDr. Odeta Czeranková
RNDr. Jana Henzelyová

Technickí pracovníci
Mgr. Zdenka Lacková