Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra Genetiky

KATEDRA ZOOLÓGIE

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA ZOOLÓGIE - SPOLUPRÁCA

Ústav půdní biologie - Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

www.upb.cas.cz

Národní muzeum, Praha

www.nm.cz/Prirodovedecke-muzeum

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi

Uppsala University, Švédsko

www.hgo.se/omhogskolan/ext/employees/user/juhaa

Departamento de Biología, Faculta de Ciencias, UNAM, Mexiko

www.fciencias.unam.mx/biologia/ecologia/