Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra Genetiky

KATEDRA ZOOLÓGIE

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA ZOOLÓGIE - VÝUČBA

Na bakalárskom a magisterskom stupni zabezpečujeme výučbu povinných predmetov: Ochrana prírody, Porovnávacia morfológia živočíchov, Terénne cvičenie zo zoológie, Zoológia I a II, Zoogeografia a Všeobecná ekológia.

Podieľame sa aj na výučbe špecializovaných predmetov: Biospeleológia, Chiropterológia, Ekológia cicavcov, Ekológia pôdy, Ekológia pôdnych živočíchov, Ekológia vodných živočíchov, Ekológia vtákov, Entomocenózy Slovenska a Hydrobiológia,

Doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. garantuje bakalársky študijný program

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Prof. RNDr. Igor Hudec, CSc. garantuje magisterský a doktorandský študijný program

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií