Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra Genetiky

KATEDRA ZOOLÓGIE

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA ZOOLÓGIE

Vedúci katedry
doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.


Profesori
prof. RNDr. Igor Hudec, CSc. >>>

Docenti
doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. >>>
doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. >>>

Asistenti
RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD. >>>
RNDr. Andrej Mock, PhD. >>>
RNDr. Marcel Uhrín, PhD. >>>

Vedeckí pracovníci
RNDr. Alexander Čanády, PhD.
RNDr. Natália Raschmanová, PhD. >>>

Technickí pracovníci
Viera Kleinová

Doktorandi
Mgr. Monika Balogová  
Mgr. Maroš Dzurinka
Mgr. Edita Miková
Mgr. Andrea Parimuchová
Mgr. Lenka Paučulová
Mgr. Michal Rendoš