Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie
Fotogaléria
História Výučba Spolupráca Kontakty Eng >>>
ÚSTAV BIOLOGICKÝCH A EKOLOGICKÝCH VIED

Riaditeľ ústavu

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
>>>

Sekretariát
Darina Kováčová
telefón: +421 55 234 1183
email: ubv@upjs.sk
Moyzesova 11, Košice 041 54

Eva Husnajová
Mánesova 23, Košice 04001
telefón: +421 55 234 2300
fax: +421 55 622 2124
email: kebg@upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť:
doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. >>>

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť:
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. >>>

Zástupca riaditeľa - koordinátor študent.mobilít:
RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.
>>>

Tajomník ústavu: RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD.
>>>