Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

LABORATÓRIUM molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

LABORATÓRIUM MOLEKULÁRNO-BIOLOGICKEJ DIAGNOSTIKY

Dňa 1. 2. 2001 bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Prírodovedeckou fakultou Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a Fakultnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach“, na základe ktorej bolo zriadené spoločné pracovisko „Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky“ v rámci organizačnej štruktúry Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Cieľom tohto pracoviska je rozvíjať diagnostické metódy pre infekčné a onkologické ochorenia gynekologických pacientiek a pre predimplantačnú diagnostiku v rámci mimotelového oplodnenia, ďalej spoločné riešenie výskumných projektov a organizovanie vedeckých podujatí. Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky úzko spolupracuje s II. gynekologicko-pôrodníckou klinikou FN LP a LF UPJŠ v Košiciach.