Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE


Vedúca oddelenia

doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
email: katarina.kimakova@upjs.sk

Sekretariát


Eva Husnajová
email: kebg@upjs.sk

Moyzesova 23, Košice 041 01
telefón: +421 55 234 2300