Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE

PROJEKTY

V súčasnosti sa zapájame do riešenia týchto projektov:
Projekt Výmenníky - Vedecký brloh: Magická biológia >>>

Stránky a portály projektov so zapojením ODB rokoch 2011 -2016:
1. Národné projekty:
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách
Viac informácií na: www.modernizaciavzdelavania.sk

2. Moderné a interaktívne vzdelávanie na PF UPJŠ v Košiciach
Viac informácií: http://miv.ccv.upjs.sk/

3. 7. RP EU - ESTABLISH - European Science and Technology in Action Building Links with Industry
Viac informácií: www.establish-fp7.eu/

4. 7. RP EU – SAILS – Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science
Viac informácií: http://www.sails-project.eu/portal

Naši partneri pri pilotovaní tematických jednotiek SAILS boli:
Gymnázium Šrobárova Košice    www.srobarka.sk/
Gymnázium SNP1 Gelnica      www.gymgl.sk/
Gymnázium L. Stöckela Bardejov   gymlsbj.sk/
ZŠ Starozagorská 8 Košice       www.zsstarozagorska.sk/
ZŠ Abovská 36 Košice          zsabovke.edupage.org/