Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE - SPOLUPRÁCA

Karlova univerzita, Praha

Spolupráca v oblasti inovácie výučby biológie na základných a stredných školách na základe partnerstva projektu 
7. RP ESTABLISH (doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.).
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Katedra učitelství a didaktiky biologie
www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi

Dublin City University

Výskum a implementácia bádatežsky orientovanej výučby prírodných vied na stredných a základných školách
na základe partnerstva projektov 
7. RP ESTABLISH a SAILS (doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.).
Dr. Odilla Finlayson
www.dcu.ie

Univerzita Szeged

Pilotovanie jednotiek 7. RP SAILS
doc. Dr. Korom Erzsébet
www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/