Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE - ŠTÚDIUM

Doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. garantuje magisterský študijný program

Učiteľstvo akademického predmetu biológia v kombinácii s druhým predmetom, ktorý nadväzuje na medziodborový bakalársky študijný program biológie a ďalšieho odboru: fyziky, chémie, geografie, informatiky, matematiky, psychológie, filozofie, anglického jazyka, slovenského jazyka, nemeckého jazyka alebo histórie.

Študenti  magisterského štúdia učiteľstva biológie u nás povinne absolvujú predmet Didaktika biológie, ktorý nadväzuje na pedagogicko-psychologickú prípravu, ktorú zabezpečuje filozofická fakulta UPJŠ. Vybrať si môžu  predmety Výberové cvičenie z didaktiky biológie a Školské biologické pokusy.

Poslucháči absolvujú spolu 10 týždňov súvislej predmetovej praxe na základných a stredných školách.

Zamestnanci sa podieľajú lektorskou činnosťou na zabezpečovaní kurzov kontinuálneho vzdelávania organizovaných na UPJŠ
http://kurzy.ccv.upjs.sk