Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE

VÝSKUM

Výskum oddelenia je v súčasnosti zameraný na inováciu výučby prírodných vied, hlavne biológie, na základných a stredných školách, implementáciou prvkov učenia založenom na bádaní a nové metódy hodnotenia výsledkov výučby.