Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE


Vedúca oddelenia
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
>>>

Docenti
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.

Asistenti
PaeDr. Andrea Lešková, PhD.
Mgr. Veronika Tomková