Departments of the Institute

Department of Botany


Department of Cell Biology

Department of Animal Physiology

Department of Genetics

Department of Zoology

Laboratory of Molecular-Biological Diagnostics

Department of Biology EducationPhotogallery
History Study Collaboration Contacts SK >>>
INSTITUTE OF BIOLOGY AND ECOLOGY - COLLABORATION

Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Poznaň, Poland

Aristotelova Univerzita v Solúne, Greece

Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Czech Republic

Fyzikálny a technický ústav nízkych teplôt Ukrajinskej akadémie vied, Charkov, Ukraine

Hebrejská Univerzita v Jeruzaleme, Izrael

Institute of Ecology PAS, Lublin, Poland

Lekárska univerzita vo Viedni, Austria

Národní muzeum, Praha, Czech Republic

Onkologický výskumný ústav v St. Peterburgu, Rusko; Korvínova Univerzita v Budapešti, Hungary

Poľnohospodárske výskumné centrum, Mikkeli, Finland

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, Czech Republic

Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno, Czech Republic

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Czech Republic

Szent István University, Faculty of Veterinary science, Budapešť, Hungary

Szent István University, Gödöllő, Hungary

Technická univerzita, Dortmund, Germany

Universidade de Sao Paulo, Brazil

Universita di Siena, Italy

Universita di Parma, Italy

Universita di Napoli FEDERICO II, Italy

University of Western Ontario, London, Canada

Univerzita sv. Klimenta Ohridského v Sofii, Bulgaria

Univerzita v Dortmunde, Germany

Univerzita v Bayreuthe, Germany

Univerzita v Minnesote, USA

Univerzita v Oulu, Finland

Ústav molekulovej virológie, Univerzita v Houstone, USA

Ústav půdní biologie - Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, Czech Republic

Viedenská univerzita, Austria

Výskumný ústav rastlín v San Remo, Italy