Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

RNDr. Bianka Bojková, PhD.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Adresa: , 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-1209
Email: bianka.bojkova@upjs.sk

Akademické tituly a hodnosti
RNDr. : 2000
PhD. : 2002

Profesionálna kariéra
1998 - ukončenie vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, odbor biológia, zameranie fyziológia živočíchov a človeka
1998 - 2001 - interné doktorandské štúdium na Katedre fyziológie živočíchov a človeka
2001 - 2005 - vedecká pracovníčka, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra fyziológie živočíchov
2006 - súčasnos? - odborná asistentka, Ústav biologických a ekologických vied, Katedra fyziológie živočíchov

Ocenenia Cena dekana PF UPJŠ za vedeckú a výskumnú činnos? doktorandov v roku 2000.

Štúdium
Prednášky:
Ekofyziológia živočíchov a človeka
Experimentálna onkológia
Cvičenia:
Fyziológia živočíchov a človeka
Ekofyziológia živočíchov a človeka
Počet vedených magisterských prác : 6
Počet vedených bakalárskych prác: 6

Výskum
Ovplyvnenie chemicky indukovanej mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov rôznymi skupinami chemopreventívnych látok (retinoidy, nesteroidné antiflogistiká, látky modulujúce estrogénové receptory, melatonín, perorálne antidiabetiká).
Rezistencia samíc potkanov kmeňa Wistar:Han na indukciu mamárnej karcinogenézy.
Vplyv krátkodobého a chronického podávania pineálneho hormónu melatonínu na metabolické parametre u samcov a samíc potkanov vybraných kmeňov.
Ovplyvnenie mamárnej karcinogenézy u potkanov psychoemočným stresom.
Metabolické a hormonálne účinky chemopreventívnych látok (perorálnych antidiabetík, nesteroidných antiflogistík, retinoidov, látok modulujúcich estrogénové receptory, melatonínu) v chemicky-indukovanej mamárnej karcinogenéze potkanov.

Projekty

VEGA MŠ SR 1/0442/03
Vplyv dlhodobého podávania melatonínu na vybrané metabolické parametre potkanov kmeňa Sprague-Dawley a Wistar:Han - vedúca projektu

VEGA MŠ SR 1/1286/04
Úloha psychoemočného stresu pri vzniku experimentálnej mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov - zástupca vedúceho projektu

VEGA MŠ SR 1/4321/07 Perorálne antidiabetiká v prevencii experimentálnej mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov - vedúca projektu

Vybrané publikácie
Kubatka P, Kapinová A, Kello M, Kruzliak P, Kajo K, Výbohová D, Mahmood S, Murin R, Viera T, Mojžiš J, Zulli A, Péč A, Adamkov M, Kassayová M, Bojková B, Stollárová N, Dobrota D: Fruit peel polyphenols demonstrate substantial anti-tumour effects in the model of breast cancer. Eur J Nutr. 2015, [Epub ahead of print]

Orendáš P, Kubatka K, Bojková B, Kassayová M, Kajo K, Výbohová D, Kružliak P, Péč M, Adamkov M, Kapinová A, Adamicová K, Sadloňová V, Chmelová M, Stollárová N: Melatonin potentiates the anti-tumour effect of pravastatin in rat mammary gland carcinoma model. Int J Exp Pathol. 2014, [Epub ahead of print]

Kubatka P., Kapinová A., Kružliak P., Kello M., Výbohová D., Kajo K., Novák M., Chripková M., Adamkov M., Péč M., Mojžiš J., Bojková B., Kassayová M., Stollárová N., Dobrota D. Antineoplastic effects of Chlorella pyrenoidosa in the breast cancer model. Nutrition, In Press, Published Online: September 05, 2014.

Bojková B., Garajová M., Kajo K., Péč M., Kubatka P., Kassayová M., Kisková T. Orendáš P., Ahlersová E., Ahlers I.: Pioglitazone in chemically induced mammary carcinogenesis in rats. Eur. J. Cancer Prev. 19, 379-384, 2010

Orendáš P., Kassayová M., Kajo K., Ahlers I., Kubatka P., Bojková B., Péč M., Ahlersová E.: Celecoxib and melatonin in prevention of female rat mammary carcinogenesis. Neoplasma 56, 252-258, 2009

Bojková B., Orendáš P., Garajová M., Kassayová M., Kútna V., Ahlersová E., Ahlers I.: Metformin in chemically-induced mammary carcinogenesis in rats. Neoplasma 56, 267-272, 2009

Bojková B., Orendáš P., Friedmanová L., Kassayová M., Ďatelinka I., Ahlersová E., Ahlers I.: Prolonged Melatonin Administration in 6-Month-Old Sprague-Dawley Rats: Metabolic Alterations, Acta Physiologica Hungarica 95, 65-76, 2008

Orendáš P., Ahlers I., Kubatka P., Ahlersová E., Bojková B., Kassayová M., Friedmanová L., Kisková J., Ďatelinka I., Starostová M.: Etoricoxib in the prevention of rat mammary carcinogenesis. Acta Veterinaria Brno 76, 613-618, 2007

Kassayová M., Friedmanová L., Orendáš P., Bojková B., Bobrov N., Ahlersová E., Ahlers I.: Influence of immobilization stress on mammary tumor development in rats. Acta Physiologica 191 (Suppl. 658) (2007) 44-44

Bojková B., Marková M., Ahlersová E., Ahlers I., Adámeková E., Kubatka P., Kassayová M. : Metabolic effects of prolonged melatonin administration and short-term fasting in laboratory rats. Acta Vet. Brno, 75 (1), pp. 31-32, 2006

Marková M., Adámeková E., Kubatka P., Bojková B., Ahlersová E., Ahlers I. : Effect of prolonged melatonin administration on metabolic parameters and organ weights in young male and female Sprague-Dawley rats. Acta Vet. Brno 72 (2), 163-173, 2003

Kubatka P., Ahlers I., Ahlersová E., Adámeková E., Luk P., Bojková B., Marková M. : Chemoprevention of mammary carcinogenesis in female rats by rofecoxib. Cancer Lett. 202 (2), 131-136, 2003

Môciková-Kalická K., Bojková B., Adámeková E., Mníchová-Chamilová M., Kubatka P., Ahlersová E., Ahlers I. : Preventive effects of indomethacin and melatonin on 7, 12-dimethylbenz(a)anthracene-induced mammary carcinogenesis in female Sprague-Dawley rats. A preliminary report. Folia Biol. (Praha) 47: 75-79, 2001

Bojková B., Kubatka P., Môciková K., Mníchová M., Ahlersová E., Ahlers I. : Effects of retinyl acetate and melatonin on N-methyl-N-nitosourea-induced mammary carcinogenesis. A preliminary report. Folia Biol. (Praha) 46, 73-76, 2000