Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

RNDr. VLASTA DEMEČKOVÁ, PhD.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie živočíchov
Adresa: Moyzesova 11, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-1223
Email: vlasta.demeckova@upjs.sk

Osobné údaje
Narodená 1974, vydatá
deti: dcéra Dáša (2006), syn Tomáš (2008)

Akademické tituly a hodnosti
PhD.(2003)
Plymouth University, Plymouth, England, UK
Odbor: Feed Fermentation Microbiology
PhD práca: Benefits of fermented liquid diets for sows and their piglets

RNDr. (1999)
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Rigorózna práca: Povrchové bielkoviny a toxíny baktérii a ich interakcie s indigénnou mikroflórou

Mgr. (1997)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Odbor: Biológia-Chémia 
Diplomová práca: Štruktúrne gény HIV

Profesionálna kariéra
1992 - 1997     Prírodovedecká fakulta UPJŠ, odbor  Biológia- Chémia
1997 - 1999     Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice
1999 - 2003     PhD štúdium, Plymouth University, England, UK
2004 - 2006     Vedecký pracovník, (Research Fellow) Plymouth University, England, UK
2006 - 2011     Materská dovolenka
2011 - 2012     Učiteľ biológie-chémie, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
2012 -    Odborný asistent PF-UPJŠ

Ocenenia/štipendia:
2002 - The President’s Fund – Society for Applied Microbiology (SfAM)
2002 - Sir Keneth Blaxter Award - British Society of Animal Science (BSAS)

Zahraničné stáže:

Rowett Research Institute, Aberdeen, Scotland, UK
15 October-15 December, 2000 Project : Immunological analyses of sow colostrum
1 February-20 March, 2002 Project: Screening for suitable Lactobacillus starter culture to ferment pig feed
15 October-15 December, 2002 Project: Immunological analyses of sow colostrum and faecal samples
18 August-November, 2004 Project: Immunological and chemical analyses of sow colostrum
INRAN, Rome, Italy 
2005  Project: Probiotic In-vitro screening of Lactobacillus cultures on cell lines (Caco-2 cells, IPEC-1)

Štúdium
Prednášky: Imunológia, Vybrané kapitoly z klinickej imunológie
Cvičenia: Cvičenia z Imunológie, Cvičenia z Vybraných kapitol z klinickej imunológie, Cvičenia z Fyziológie živočíchov

Výskum
Imunológia (vzťah imunitného systému v procese karcinogenézy)

Mikróby a imunitný systém
Vplyv prírodných látok na moduláciu imunitného systému v patogenéze chorôb

Znalosť jazykov
Anglicky – aktívne slovom aj písmom
Rusky, Nemecky – základné schopnosti hovorenia, čítania a písania

Členstvo vo vedeckých organizáciách
Bývalý člen (ako študent):
Society for Applied Microbiology (SfAM)
British Society for Animal Science (BSAS)
British Society of Immunology (BSI)
Society of Experimental Biology (SEB)
V súčasnosti (od 2012): Člen EACR a EACR Ambassador (European Association for Cancer Research)

Publikačná činnosť /Vedecké výstupy:
Patenty v zahraničí:

Brooks, P. H., D, B. J., Savvidou, S. and Demeckova, V. (2013). Components of animal feed and use thereof. Patents and Designs Journal (Section 25(1)): 04 September 2013
UK Patent: GB2485476, Application Number GB1119438.8, Publication Number GB2485476, Status: Granted, Filing Date 31 March 2009, Publication Date 16 May 2012, Grant Date: 06 August 2013

Brooks, P.H., Beal, J.D., Savvidou, S., Demeckova, V. (2014) Components for animal feed and use thereof. Patents and Designs Journal (Section 25(1)): 08 January 2014
UK Patent: GB2469059, Application Number GB0905505.4, Publication Number GB2469059, Status: Granted, Filing Date 31 March 2009, Publication Date 06 October 2010, Grant Date: 10 December 2013

Knižné kapitoly:

Demečková, V., Moran, C. A., Caveney, C., Campbell, A., Kuri, V. and Brooks, P. H. (2000). The effect of fermentation and/or sanitization of liquid diets on the feeding preferences of newly weaned pigs. In: Digestive Physiology of Pigs (eds. Linberg, J.E and Ogle, B), pp. 291-293, CABI Publishing, Nottingham.

Brooks, P.H., Moran, C. A., Beal, J.D., Demečková, V. and Campbell, A. (2001). Liquid feeding for the young piglet. In: The weaner pig, (eds Varley, M.A. and Wiseman, J.), pp.153-178, CAB International, Wallingford, UK.

Brooks, P.H., Beal, J.D., Demečková, V. and Niven, S. (2003). Probiotics for pigs – and beyond. In: Role of probiotics in animal nutrition in view of demand of European consumers, (eds. van Vuuren, A.M. and Rochet, B.), pp. 49-89, ID-Lelystad, Netherlands

Publikácie vo vedeckých časopisoch:

Bacchi, A., Fumi, M. P., Kohutova, V., Kmet, V. (1998). Aggregation proteins in lactic acid bacteria. Chemical papers-Chemicke zvesti 52, 545-545.

Štyriak, I., Demečková, V., and Nemcová, R. (1999). Collagen (Cn-I) binding by gut lactobacilli. Berliner und Münchener Tierärtzliche Wochenschrift 112, 301-304.

Demečková, V., Štyriak, I., Zatkovič, B. and Nemcová, R. (2000). Collagen binding by lactobacilli. Czech Journal of Animal Science 45, Suppl.1, I.

Štyriak, I. Demečková, V., Žatkovič, B. and Kmeť, V. (2001). Collagen binding by vaginal aggregative lactobacilli. Veterinary Medicine-Czech 46, 89-94.

Demečková, V., Kelly, D., Coutts, A.G. and Brooks, P.H. (2001). Effect of fermented liquid feed (FLF) on the quality of sow colostrum. Recent Advances in Animal Nutrition in Australia 13, 17A

Demečková, V., Brooks, P.H., Campbell, A.C. and Caveney, C. (2001). The effect of fermented liquid feed (FLF) on the faecal bacterial flora of lactating sows. Recent Advances in Animal Nutrition in Australia 13, 18A

Demečková, V., Kelly, D., Coutts, A.G.P., Brooks, P.H. and Campbell, A. (2002).  The effect of fermented liquid feeding on the faecal microbiology and colostrum quality of farrowing sows. International Journal of Food Microbiology 79, 85-97.

Brooks, P.H., Beal, J.D., Niven, S., Demečková, V. (2003). Liquid feeding of pigs. II. Potential for improving pig health and food safety. Animal Science Papers and Reports 21, (Supp. 1), 23-39.

Demeckova, V. Beal, J.D.  Brooks, P.H. (2007). Screening and selection of porcine lactic acid bacteria as potential GI tract colonisers. International Journal of Probiotics and Prebiotics 3(3) 174

Kassayová M, Bobrov N, Strojný L, Kisková T, Mikeš J, Demečková V, Orendáš P, Bojková B, Péč M, Kubatka P, Bomba A. (2014). Preventive effects of probiotic bacteria Lactobacillus plantarum and dietary fiber in chemically-induced mammary carcinogenesis. Anticancer Res. Sep;34(9):4969-75.

Publikácie v konferenčných zborníkoch:

Kmet, V., Kmetova M., Zatkovic B., Demeckova V., Kozarova M., Toth D., Polek B. (1999): The role of aggregation promoting factor in lactobacilli isolated from living organism and environment. Proceedings of BAGECO-6, Florence, june 20-24, GE27, p. 84

Moran, C.A., Demečková, V. and P.H. Brooks. (2000). Fermented liquid feed as a potential replacement of growth promoting antibiotics for newly weaned pigs. Proceeding of International Probiotic Conference 2000, High Tatras, Slovak Republic, 11-14 October

Demečková, V., Moran, C.A. and Brooks, P.H. (2000). The potential of chlorine dioxide (ClO2) to produce a ‘biosafe’ feed for the newly weaned pigs. In:  Varley M,  Wiseman J ed, Proceedings of the BSAS Occasional Meeting on the Weaner Pig: Nottingham, 5-7 September

Demečková, V., Kelly, D., Brooks, P.H. and Campbell, A. (2002). The potential of fermented liquid feed (FLF) to affect the health status of newborn piglets. SfAM January meeting, Frontiers in microbial fermentation and preservation: conference handbook, p. 152, Wageningen, Netherlands, 9-11 January.

Demečková, V., Kelly, D., Brooks, P.H. and Campbell, A. (2002). Influence of feeding fermented liquid feed on faecal bacterial flora and selected colostrum parameters of lactating sows. Proceedings of British Society of Animal Science, University of York, 8-10 April.p.83

Demečková, V., Tsourgiannis, C.A. Brooks, P.H. and Campbell, A. (2003). Fermented liquid feed (FLF) can reduce E. coli bloom at farrowing and prevent constipation problems during lactation. Proceedings of British Society of Animal Science, University of York, 24-26 March, p.69

Demečková, V., Tsourgiannis, C.A. and Brooks, P.H. (2003). Effect on average daily feed intake during lactation and piglet growth during the first 2 weeks of life of feeding sows fermented liquid feed (FLF), non-fermented liquid feed (NFLF) or dry feed (DF). Proceedings of British Society of Animal Science, University of York, 24-26 March, p.70

Tsourgiannis, C.A., Demečková, V., Edison, J. and Brooks, P.H. (2003). Effect of dietary salt (NaCl) level on the growth performance of liquid fed growing-finishing pigs. Proceedings of British Society of Animal Science, University of York, 24-26 March p.168

Tsourgiannis, C.A., Demečková, V., Edison, J. and Brooks, P.H. (2003). The effect on litter performance at birth of feeding gilts fermented liquid feed (FLF), non-fermented liquid feed (NFLF) or dry feed (DF) for 14 days pre-farrowing. Proceedings of British Society of Animal Science p.68, University of York, 24-26 March

Demečková, V., Tsourgiannis, C.A. and Brooks, P.H. (2003). The effect of fermented liquid feed, fed in late pregnancy, on the protein and immunoglobulin contents of porcine colostrum.  Proceedings of the 9th International Symposium on Digestive Physiology in Pigs, 2, pp. 87-89, Banff, Alberta, Canada, May 14-17.

Demečková, V., Tsourgiannis, C.A. and Brooks, P.H. (2003). Beneficial changes of Lactobacilli, coliforms and E. coli numbers in the faeces of farrowing primiparous sows, achieved by fermented liquid feed, positively affect subsequent neonatal colonisation. Proceedings of the 9th International Symposium on Digestive Physiology in Pigs, 2, pp. 84-86, Banff, Alberta, Canada, May 14-17.

Tsourgiannis, C.A., Demečková, V., Eddison, J. and Brooks, P.H. (2003). Effect of dietary salt (NaCl) level on chewing behaviour by liquid fed growing-finishing pigs. Proceedings of the 9th International Symposium on Digestive Physiology in Pigs, 2, pp 392-394, Banff, Alberta, Canada, May 14-17.

Tsourgiannis, C.A., Demečková, V., Brooks, P.H. and Eddison, J. (2003). Effect of dietary salt (NaCl) level on drinking behavior by liquid fed growing-finishing pigs. Proceedings of the 9th International Symposium on Digestive Physiology in Pigs, 2, pp 389-391,Banff, Alberta, Canada, May 14-17.

Tsourgiannis, C.A., Demečková, V., Brooks, P.H. and Eddison, J. (2003). Effect of dietary salt (NaCl) level on biting by liquid fed growing-finishing pigs. Proceedings of the 37th International Congress of the International Society for Applied Ethology, p. 242, Abano Terme, Italy, June 24-28.

Brooks, P.H., Beal, J.D., Niven, S. and Demečková, V. (2003). Liquid feeding of pigs 2: potential for improving pig health and food safety. Conference book: Effect of Genetic and Non-genetic Factors on Carcass and Meat Quality of Pigs, 21 (SUPPL. 1), pp. 23-39, Siedlce, Poland, April 24-25.

Demečková, V., Tsourgiannis, C.A. and Brooks, P.H. (2003). Feeding fermented liquid feed to the gestating sow can reduce pathogen challenge of the neonatal environment. In: Leontides, L., (ed.). Proceeding of 5th International symposium on the epidemiology and control of foodborne pathogens in pork, ERGO m&p Graphic arts, Heraklion, Creta, Greece, pp. 140-142, October 1-4.

Brooks P.H., Beal J.D., Demečková V., Niven S.J. (2003). Fermented Liquid Feed (FLF) can reduce the transfer and incidence of Salmonella in pigs. In: Leontides, L., (ed.).Proceeding of 5th International symposium on the epidemiology and control of foodborne pathogens in pork, ERGO m&p Graphic arts, Heraklion, Creta, Greece, pp. 21-27, October 1-4.

Demečková, V., Tsourgiannis, C.A. and Brooks, P.H. (2004). Immunoglobulin, lysozyme, protein and amino-acid content of colostrum of sows fed liquid feed fermented with porcine Lactobacillus salivarius. Proceedings of British Society of Animal Science, p.216, University of York, 22-24 March.

Tsourgiannis, C.A., Demečková, V., Brooks, P.H. and Eddison, J. (2004). Pre-weaning differences in sucking, feeding, and drinking behaviour of piglets weaned at 3, 4 or 5 weeks of age. Proceedings of British Society of Animal Science, p.250, University of York, 22-24 March.

Tsourgiannis, C.A., Demečková, V., Brooks, P.H. and Eddison, J. (2004). The influence of teat-order in pre- and post-weaning growth performance of piglets weaned at 3, 4 and 5 weeks of age. Proceedings of British Society of Animal Science, p. 210, University of York, 22-24 March.

Kiskova T, Demeckova V, Gancarcikova S, Jendzelovska Z, Mekkova M (2014): Nocturnal administration of resveratrol prevents breast cancer initiation in rats. Eur J Cancer. 50 (5), p. 238

Demeckova V, Kiskova T, Mudronova D, Gancarcikova S, Jendzelovska Z, Culka L (2014): Prooxidant activity of resveratrol is associated with higher efficacy in breast cancer prevention. Eur J Cancer. 50 (5): p. 239

Bojkova B, Kajo K, Orendas P, Kiskova T, Demeckova V, Kassayova M, Kubatka P, Pec M (2014): Pioglitazone and melatonin in experimental breast cancer model. Sborník abstrakt : XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : 24. - 25. apríl 2014, Brno, Brno : Masarykův onkologický ústav, 2014, ISBN 9788086793320, S. 141

Mekkova M, Kiskova T, Jendzelovska Z, Demeckova V (2014): Nočne podávaný resveratrol pôsobí prevenčne v experimentálnej rakovine prsníka. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014, Banská Bystrica : Občianske združenie PREVEDA,  ISBN 978-80-970712-6-4

Kiskova T, Demeckova V, Velika B, Topitzerova J, Venglovska K, Steffekova Z (2014): Alkalická voda nestačí ako prevencia rakoviny prsníka potkanov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014, Banská Bystrica : Občianske združenie PREVEDA, 2014, ISBN 978-80-970712-6-4