Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Adresa: , 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-1214
Email: monika.kassayova@upjs.sk

Osobné údaje
Vydatá, syn Miroslav (1998), dcéra Mária (2001)

Akademické tituly a hodnosti
RNDr. - 1990
CSc. - 1996
Doc. - 2008

Profesionálna kariéra

1985-1990 - vysokoškolské štúdium, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice,odbor Všeobecná biológia, zameranie Fyziológia živočíchov a človeka
1990 - 1992 - interná ašpirantúra, Katedra fyziológie živočíchov a človeka PF UPJŠ
1992 - 1995 - vedecko-výskumný pracovník, Katedra fyziológie živočíchov a človeka, externá ašpirantúra
1996 - obhajoba kandidátskej dizertačnej práce v odbore Fyziológia živočíchov
1996 - 1998 - vysokoškolský učiteľ, Katedra fyziológie živočíchov a človeka
1998 - 2003 - materská dovolenka
2003 - 2008 - odborná asistentka, Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ
od 2008 - docentka, ÚBEV PF UPJŠ

Štúdium v zahraničí
1992 - Letná škola chronobiológie (4 týž.), Frankfurt nad Mohanom, program Socrates/Erasmus

Štúdium
Prednášky:
Metabolizmus bunky
Fyziológia živočíchov
Endokrinológia

Cvičenia:
Metabolizmus bunky
Fyziológia živočíchov

Výskum
1. Vplyv celotelového a lokálneho ožiarenia gama lúčmi na funkciu epifýzy u potkanov, sledovanie hladín melatonínu a kľúčového enzýmu jeho syntézy - N- acetyltransferázy serotonínu po ožiarení

2. Analýza vplyvu psychoemočného stresu (znehybnenia), melatonínu, nesteroidných antiflogistík a antidiabetík pri vzniku chemicky indukovaných nádorov mliečnej žľazy u samíc potkanov

Členstvo vo vedeckých orgánoch
Členka Slovenskej fyziologickej spoločnosti
Členka Slovenskej onkologickej spoločnosti

Projekty

VEGA MŠ SR 1/1286/04
Úloha psychoemočného stresu pri vzniku experimentálnej mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov - vedúca projektu

VEGA MŠ SR 1/2355/05
Prevencia mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov použitím selektívnych inhibítorov aktivity cyklooxygenázy 2 - vedúca projektu

VEGA MŠ SR 1/4321/07
Perorálne antidiabetiká v prevencii experimentálnej mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov - zástupkyňa vedúcej projektu

VEGA MŠ SR 1/4345/07
Účinky nízkych dávok ionizujúceho žiarenia na správanie a neurogenézu v hipokampe dospelých potkanov ožiarených počas rôznych fáz embryonálneho vývinu – zástupkyňa vedúceho projektu

Vybrané publikácie
Kubatka P, Kapinová A, Kello M, Kruzliak P, Kajo K, Výbohová D, Mahmood S, Murin R, Viera T, Mojžiš J, Zulli A, Péč A, Adamkov M, Kassayová M, Bojková B, Stollárová N, Dobrota D: Fruit peel polyphenols demonstrate substantial anti-tumour effects in the model of breast cancer. Eur J Nutr. 2015, [Epub ahead of print]

Kubatka P., Kapinová A., Kružliak P., Kello M., Výbohová D., Kajo K., Novák M., Chripková M., Adamkov M., Péč M., Mojžiš J., Bojková B., Kassayová M., Stollárová N., Dobrota D. Antineoplastic effects of Chlorella pyrenoidosa in the breast cancer model. Nutrition, In Press, Published Online: September 05, 2014.

Vašková J., Kassayová M., Vaško L.: Potential role of melatonin in DNA damage caused by nitrosourea-induced mammary carcinogenesis. Acta Histochem. 2010, doi: 10.1016/j.acthis.2010.03.006

Bojková B., Garajová M., Kajo K., Péč M., Kubatka P., Kassayová M., Kisková T., Orendáš P., Ahlersová E., Ahlers I.: Pioglitazone in chemically induced mammary carcinogenesis in rats. Eur. J. Cancer Prev. 19, 379-384, 2010

Orendáš P., Kassayová M., Kajo K., Ahlers I., Kubatka P., Bojková B., Péč M., Ahlersová E.: Celecoxib and melatonin in prevention of female rat mammary carcinogenesis. Neoplasma 56, 252-258, 2009

Bojková B., Orendáš P., Garajová M., Kassayová M., Kútna V., Ahlersová E., Ahlers I.: Metformin in chemically-induced mammary carcinogenesis in rats. Neoplasma 56, 267-272, 2009

Bojková B., Orendáš P., Friedmanová L., Kassayová M., Ďatelinka I., Ahlersová E., Ahlers I.: Prolonged Melatonin Administration in 6-Month-Old Sprague-Dawley Rats: Metabolic Alterations, Acta Physiologica Hungarica 95, 65-76, 2008

Orendáš P., Ahlers I., Kubatka P., Ahlersová E., Bojková B., Kassayová M., Friedmanová L., Kisková J., Ďatelinka I., Starostová M.: Etoricoxib in the prevention of rat mammary carcinogenesis. Acta Veterinaria Brno 76, 613-618, 2007

Kassayová M., Friedmanová L., Orendáš P., Kubatka P., Bojková B., Bobrov N., Ahlersová E., Ahlers I.: Effect of prolonged psychoemotional stress and melatonin on experimental mammary carcinogenesis in female rats. Neoplasma 54(3), 251-255, 2007

Kassayová M., Adámeková E., Bojková B., Kubatka P., Ahlers I., Ahlersová E.: Effect of a short-term and long-term melatonin administration on mammary carcinogenesis in female Sprague-Dawley rats influenced by repeated psychoemotional stress. Acta Vet. Brno 76, 371-377, 2007

Kassayová M., Friedmanová L., Orendáš P., Bojková B., Bobrov N., Ahlersová E., Ahlers I.: Influence of immobilization stress on mammary tumour development. Acta Physiologica 191(Suppl. 658), p. 44, 2007

Kassayová M., Marková M., Bojková B., Adámeková E., Kubatka P., Ahlersová E., Ahlers I.: The influence of long-term melatonin administration on basic physiological and metabolic variables of young Wistar:Han rats. Biologia, Bratislava 61(3): 313-320, 2006

Kassayová M., Ahlersová E., Ahlers I.: The effect of single whole-body irradiation of pineal functions. In: Fundamentals for the assessment of risk from environmental radiation. C. Baumstark-Khan et al. (Eds.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1999, 401-405

Kassayová M., Ahlersová E., Ahlers I.: Two-phase response of rat pineal melatonin to lethal whole-body irradiation with gamma rays. Physiol. Res. 48, 227-230, 1999

Ahlersová E., Kassayová M., Ahlers I.: Serum melatonin, corticosterone and thyroid hormones in irradiated rats: Effect of exposure during various times of day and of light regimen. J. Physiol. Pharmacol. 48, 435-442, 1997

Ahlers I., Solár P., Ahlersová E., Kassayová M., Šmajda B.: The influence of melatonin on metabolic changes in female rats induced by continuous irradiation and/or administration of 7,12-dimethylbenz/a/anthracene. Neoplasma 44, 253-257, 1997

Kassayová M., Ahlersová E., Ahlers I., Pástorová B.: Exogenous melatonin influenced the pineal function in rats continuously irradiated with two different daily doses. In: Radiation biology and its application in space research. S. Kozubek, G. Horneck (Eds.), Brno 1995, 151-155

Kassayová M., Ahlersová E., Ahlers I., Pástorová B.: The early response of pineal N-acetyltransferase activity, melatonin and catecholamine levels in rats irradiated with gamma rays. Physiol. Res. 44, 315-320, 1995

Kassayová M., Ahlersová E., Ahlers I.: Pineal function in lethally irradiated rats. In: Radiation biology and its application in space research. S. Kozubek, G. Horneck (Eds.), Brno 1993, 98-100

Kassayová M., Ahlersová E., Ahlers I., Milárová R.: The changes in pineal N-acetyltransferase activity, pineal and serum melatonin concentration in rats after irradiation of the head. Physiol. Res. 42, 419-422, 1993

Kassayová M., Ahlersová E., Ahlers I.: Changes of pineal N-acetyltransferase activity in gamma irradiated rats. Physiol. Res. 42, 167-169, 1993