Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

RNDr. Terézia Kisková, PhD.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Adresa: , 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234 1216
Email:
terezia.kiskova@upjs.sk
narodená 1983, slobodná

Akademické tituly a hodnosti
PhD. (2012), UPJŠ v Košiciach
Odbor: Fyziológia živočíchov
Dizertačná práca: Resveratrol v kombinovanej chemoprevencii experimentálnej mamárnej karcinogenézy

RNDr. (2009), UPJŠ v Košiciach, Odbor: Fyziológia živočíchov
Rigorózna práca: Melatonín, resveratrol a rastlinné polyfenoly v kombinovanej chemoprevencii experimentálnej mamárnej karcinogenézy
Mgr. (2008), UPJŠ v Košiciach, Odbor: Bunková a molekulová biológia a genetika
Magisterská práca: Zmeny proliferačnej aktivity v hipokampe u potkana pri zvýšenej fyzickej námahe.

Profesionálna kariéra
2003-2008 - Prírodovedecká fakulta UPJŠ, odbor Bunková a molekulová biológia a genetika
2008-2012 - Prírodovedecká fakulta UPJŠ, odbor Fyziológia živočíchov, interné doktorandské štúdium
2012- súčasnosť - Prírodovedecká fakulta UPJŠ, vedecký pracovník

Štúdium v zahraničí a stáže
2010/ máj - september - Lekárska univerzita vo Viedni, Oddelenie patofyziológie a alergiológie
2011/ február - Univerzita vo Viedni, Oddelenie klinickej farmácie a diagnostiky
2014/ júl- PreSens, Regensburg, Nemecko

Štúdium
Etológia cvičenia (zimný semester)
Fyziológia živočíchov cvičenia (letný semester)

Výskum
Experimentálna onkológia
Ovplyvnenie vzniku chemicky vyvolanej rakoviny
Diagnostika rakoviny prsníka neinvazívnymi metódami

Znalosť jazykov
Anglický jazyk – aktívne
Nemecký jazyk – aktívne
Španielsky jazyk – začiatočník

Členstvo vo vedeckých orgánoch
European Association for Cancer Research (EACR)
EACR Ambassador

Vedecké výstupy a publikačná činnosť
2015
Kisková T, Demeckova V, Topitzerova J, Gancarcikova S, Mudronova D, Jendzelovska Z, Velika B, Tomeckova V, Backor M: Alkaline water is ineffective in preventing breast cancer. Breast. 2015, 24(1):S64

Kokošová N, Tomášová L, Kisková T, Šmajda B: Neuronal analysis and behaviour in prenatally gamma-irradiated rats. Cell Mol Neurobiol. 2015 Jan; 35(1):45-55.

2014
Kisková T, Jendželovský R, Rentsen E, Maier-Salamon A, Kokošová N, Papčová Z, Mikeš J, Orendáš P, Bojková B, Kubatka P, Svoboda M, Kajo K, Fedoročko P, Jäger W, Ekmekcioglu C, Kassayová M, Thalhammer T: Resveratrol enhances the chemopreventive effect of celecoxib in chemically induced breast cancer in rats. Eur J Cancer Prev. 2014, 23: 506-13.

Bojková B, Orendáš P, Kubatka P, Péč M, Kassayová M, Kisková T, Kajo K: Positive and negative effects of glitazones in carcinogenesis: Experimental models vs. clinical practice. Pathol Res Pract. 2014, DOI: 10.1016/j.prp.2014.06.003

Kisková T, Demeckova V, Gancarcikova S, Jendzelovska Z, Mekkova M: Nocturnal administration of resveratrol prevents breast cancer initiation in rats. Eur J Cancer. 50 (5), 2014: 238

Demeckova V, Kisková T, Mudronova D, Gancarcikova S, Jendzelovska Z, Culka L: Prooxidant activity of resveratrol is associated with higher efficacy in breast cancer prevention. Eur J Cancer. 50 (5), 2014: 239

Bojkova B, Kajo K, Orendas P, Kisková T, Demeckova V, Kassayova M, Kubatka P, Pec M: Pioglitazone and melatonin in experimental breast cancer model. Sborník abstrakt : XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : 24. - 25. apríl 2014, Brno, Brno : Masarykův onkologický ústav, 2014, ISBN 9788086793320, S. 141

Mekkova M, Kisková T, Jendzelovska Z, Demeckova V: Nočne podávaný resveratrol pôsobí prevenčne v experimentálnej rakovine prsníka. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014, Banská Bystrica : Občianske združenie PREVEDA, 2014, ISBN 978-80-970712-6-4

Kisková T, Demeckova V, Velika B, Topitzerova J, Venglovska K, Steffekova Z: Alkalická voda nestačí ako prevencia rakoviny prsníka potkanov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014, Banská Bystrica : Občianske združenie PREVEDA, 2014, ISBN 978-80-970712-6-4

Bilska K, Steffekova Z, Birkova A, Marekova M, Kisková T: Diagnostika choroby mediálneho kompartmentu analýzou natívnej fluorescencie synoviálnej tekutiny lakťového kĺbu psov stredných a veľkých plemien. Interaktívna konferencia ml. vedcov 2014, Banská Bystrica: Občianske združenie PREVEDA, 2014, ISBN 978-80-970712-6-4

2013
Bojkova B, Kajo K, Garajova M, Kubatka P, Pec M, Kisková T, Orendas P, Kassayova M, Korpova M, Miklosova M: Rosiglitazone shows partial oncostatic effect in rat mammary carcinogenesis. Neoplasma. 2013, 60(1):46-55

Kisková T, Kassayova M, Orendas P, Bojkova B: The effect of resveratrol on lipid metabolism in breast cancer in rats. 9th YSA PhD-Symposium General Information & Abstracts : 19. - 20. jún 2013, Viedeň, Vienna : YSA-Young Scientist Association of the Medical University of Vienna, 2013, ISBN 9783902610140, S. 147

Kisková T, Kassayova M, Orendas P, Kokosova N, Bojkova B: Analýza preventívneho potenciálu resveratrolu v rakovine prsníka potkanov v závislosti od dávky. Interaktívna konferencia mladých vedcov : zborník abstraktov : [4.4.?5.5.] 2013, Banská Bystrica : Občianske združenie PREVEDA, 2013, ISBN 9788097071257, S. 21

2012
Kisková T, Ekmekcioglu C, Garajová M, Orendáš P, Bojková B, Bobrov N, Jäger W, Kassayová M, Thalhammer T: A combination of resveratrol and melatonin exerts chemopreventive effects in N-methyl-N-nitrosourea induced rat mammary carcinogenesis. Eur J Cancer Prev. 2012, 21(2), 163-70

Orendáš P, Kubatka P, Kajo K, Stollarová N, Kassayová M, Bojková B, Péč M, Nosáľ V, Kisková T, Žihlavniková K, Karšňaková R: Melatonin enhanced bexarotene efficacy in experimental mammary carcinogenesis. Neoplasma. 2012, 59(4):469-474

Kisková T, Maier-Salamon A, Thalhammer T, Kassayová M, Jäger W: Akumulácia resveratrolu a jeho metabolitov v mamárnom nádorovom tkanive po chemickej indukcii rakoviny mliečnej žľazy potkanov. Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. VII. ročník. 10.-11. september 2012, Košice. ISBN: 978-80-968618-9-7, 54-57.

Kisková T, Jendželovský R, Papčová Z, Orendáš P, Bojková B, Kassayová M, Fedoročko P: Anti-tumour effects of combination resveratrol and celecoxib in vitro and in vivo. 8th PhD Symposium, Medical University of Vienna, 2012, s. 115

Kisková T, Kassayová M, Kokošová N, Orendáš P, Bojková B, Kardošová D, Bobrov N:  Celecoxib and resveratrol in a rat model of chemically induced mammary carcinogenesis. 88. Fyziologické dny, Hradec Králové, Czech Republik, 2012, ISBN: 978-80-263-0210-0, s. 97

Kokosova N, Haklova B, Oselska M, Kisková T, Majlath I, Majlathova V: Vplyv krvných parazitov a kliešťami prenášaných patogénov na behaviorálne zmeny jašteríc rodu Lacerta.
18. Feriancove dni : Zborník príspevkov z vedeckého kongresu ,,Zoológia 2012" : 22. - 24. november 2012, Zvolen, Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012, ISBN 9788022824217, S. 86-88

2011
Bojková B, Garajová M, Péč M, Kubatka P, Kajo K, Mokáň M, Kassayová M, Orendáš P, Kisková T, Ahlersová E, Ahlers I: Metabolic effects of pioglitazone in chemically-induced mammary carcinogenesis in rats. Pathol Oncol Res. 2011, 17, 887-892

Orendáš P, Kubatka P, Ahlers I, Kajo K, Stollárová N, Kassayová M, Bojková B, Péč M, Ahlersová E, Kisková T, Garajová M, Kokošová N, Karšňáková R: Antikarcinogénny účinok bexaroténu v experimentálnej mamárnej karcinogenéze u samíc potkanov. Animal Physiology 2011: proceedings of scientific publications: 1-2.jún 2011, Mojmírovce. ISBN 9788055205823, 204-210

Kisková T, Garajová M, Böhmdorfer M, Svoboda M, Kassayová M, Bojková B, Orendáš P, Bobrov N, Jäger W, Thalhammer T: The phytohormone resveratrol and the pineal hormone melatonin in the rat mammary carcinogenesis. Conference on Cancer Research, Brno, Czech Republic, 2011, ISBN: 978-80-210-5442-4, s. 138-139

2010
Bojková B, Garajová M, Kajo K, Péč M, Kubatka P, Kassayová M, Kisková T, Orendáš P, Ahlersová E, Ahlers I: Pioglitazone in chemically induced mammary carcinogenesis in rats. Eur J Cancer Prev, 10 (5), 2010, 379-384

Kassayova M., Orendas P., Ahlers I., Bojkova B., Kubatka P., Kisková T., Ahlersova E., Pec M., Kajo K.: Melatonin in breast cancer chemoprevention and treatment. Acta Med Mart (suppl 1), 2010, 10: 36-43

Bojkova B., Garajova M., Orendas P., Kassayova M., Kisková T., Kubatka P., Pec M., Kajo K., Ahlersova E., Ahlers I.: The Perspectives of Peroral Antidiabetics in Mammary Carcinogenesis Prevention. Acta Med Mart  (suppl 1), 2010, 10: 44- 50

Garajová M, Bojková B, Péč M, Kubatka P, Kajo K, Kassayová M, Kisková T, Orendáš P, Ahlersová E, Ahlers I: Pioglitazón v chemicky indukovanej mamárnej karcinogenéze potkanov. Animal Physiology 2010: proceedings of international conference: 27.-28.máj 2010, Valtice. ISBN 9788073754037, 108-113

Kajo K., Bojková B., Kubatka P., Garajová M., Orendáš P., Kassayová M., Kisková T., Ahlersová E., Ahlers I.: Glitazóny v chemoprevencii experimentálnej mammárnej karcinogenézy. 18. Zjazd slovenských a českých patológov, Košice, 23. – 25. 9. 2010, ISBN 978-80-7097-829-0, s. 18

2009
Kassayová M, Ahlers I, Orendáš P, Bojková B, Kubatka P, Ahlersová E, Kisková T,

Garajová M: Melatonin in the prevention of experimental mammary carcinogenesis. Natural compounds in cancer prevention and treatment. October 13th -15th 2009, Smolenice castle, Slovakia, ISBN 978-80-970128-2-3, s. 18