Akademické pracoviská ÚBEV

KATEDRA BOTANIKY


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>
KATEDRA BOTANIKY

Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Adresa: Mánesova 23, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-2313, 2155
Miestnosť: 123(Ma23)  (.poschodie)
Email: pavol.martonfi@upjs.sk
Osobná prezentácia: martonfi.szm.sk

Osobné údaje
Rok a miesto narodenia: 1964, Košice, Slovensko
Ženatý (manželka: RNDr. Lenka Mártonfiová, PhD., botanička, Botanická záhrada UPJŠ, Košice),
1 syn (Pavol *1997), 1 dcéra (Anežka *2003)
Ďalšie údaje na http://martonfi.szm.sk/

Akademické tituly a hodnosti
1989 Mgr. – Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice, odbor Matematika - Biológia
1990 RNDr. – Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
1997 PhD. – P?írodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, odbor Botanika
2000 Doc. – Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice, odbor Biológia
2011 Prof. – Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice, odbor Biológia

Profesionálna kariéra
1989 -1990 výskumný pracovník Poľnohospodárskeho družstva v Novej Ľubovni
1990 - doteraz Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
1990 - 1992 vedecký pracovník
1992 - doteraz učiteľ §18 (od r. 2011 profesor)

Ocenenia
1998 a 2011 - cena dekana PF UPJŠ za vedeckovýskumnú činnosť
2009 - cena SAV za vedeckovýskumnú činnosť (spolu s kolektívom pracovníkov Botanického ústavu SAV)

Štúdium
Botanika II  1999-doteraz
Fytogeografia  2000-doteraz
Evolučná biológia (časť) 2000-doteraz
Botanická exkurzia  1991-doteraz
Systematika vyšších rastlín 1991-1998
Biosystematika rastlín 1994-1999
Všeobecná botanika 1992-1999
Ekológia rastlín 1990

Členstvo vo vedeckých orgánoch
Člen komisie VEGA č. 9 (2002-2008)
Člen IAPT – International Association for Plant Taxonomy
Člen Slovenskej botanickej spoločnosti
Člen Českej botanickej spoločnosti

Projekty riešené od roku 2005

1. APVT-51-006002 Prehľad počtov chromozómov papra?orastov a semenných rastlín Slovenska. Zodpovedný riešiteľ: K. Marhold. Zástupca zodpovedného riešiteľa 2002-2005.

2. VEGA 2/3041/23 Diverzita flóry Slovenska s prednostným zameraním na rady Cistales, Elatinales, Violales, Cucurbitales, Campanulales, Ranunculales, Scrophulariales a Asterales. Zodpovedný riešiteľ: K. Goliašová. Zástupca zodpovedného riešiteľa 2003-2005.

3. VEGA 1/2354/05 Mikroevolúcia rastlín na hraniciach areálov: rod Onosma v panónskej oblasti. Zodpovedný riešiteľ 2005-2007.

4. APVT-51-026404 Určovací kľúč papra?orastov a semenných rastlín Slovenska a riešenie taxonomických problémov niektorých kritických skupín v stredoeurópskom priestore. Zodpovedný riešiteľ: K. Marhold. Zástupca zodpovedného riešiteľa 2005-2007.

5. VEGA 2/6054/26 Kritické taxóny flóry Slovenska z radov Asterales, Campanulales, Liliales, Poales a Violales. Zodpovedný riešiteľ: K. Goliašová. Zástupca zodpovedného riešiteľa 2006-2008.

6. VEGA 1/0012/08 Evolučné trendy a taxonomické problémy v rode Onosma (Boraginaceae). Zodpovedný riešiteľ 2008-2010.

7.VEGA 2/0026/09 Biosystematické štúdie kritických taxónov čeľadí Caryophyllaceae a Asteraceae. Zodpovedný riešiteľ: K. Goliašová. Zástupca zodpovedného riešiteľa 2009-2012.

8. VEGA 1/0173/11 Paralelná evolúcia alopolyploidných taxónov v rode Onosma (Boraginaceae). Zodpovedný riešiteľ 2011-2014.

9. APVV-0320-10 Mikroevolučné procesy v čeľadi Asteraceae. Zodpovedný riešiteľ: K. Marhold. Zodpovedný riešiteľ spoluriešiteľskej organizácie 2011-2014.

Vybrané vedecké práce publikovane v r. 2008-2010

Cytogeography of the Phleum pratense group (Poaceae) in the Carpathians and Pannonia. / Marián Perný ... [et al.].In: Botanical Journal of the Linnean Society. - ISSN 0024-4074. - vol. 157, iss. 3 (2008), s. 475-485. [PERN?, Marián - KOLARČIK, Vladislav - MAJESK?, Ľuboš - MÁRTONFI, Pavol]

Hypericum dubium Leers - new data on taxonomy and biology. / Pavol Mártonfi. In: Folia Geobotanica. - ISSN 1211-9520. - Vol. 43 (2008), p. 69-82.

Intraspecific Variation in Viola suavis in Europe: parallel evolution of white-flowered. / P. Mere?a ... [et al.]. In: Annals of Botany. - ISSN 0305-7364. - vol. 102, iss. 3, (2008) s. 443-462. [MEREĎA, Pavol - HODÁLOVÁ, Iva - MÁRTONFI, Pavol - KUČERA, Jaromír - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita, ml.]

Karyotypes and genome size of Onosma species from northern limits of the genus in Carpathians / Mártonfi Pavol, Mártonfiová Lenka, Kolarčik Vladislav. In: Caryologia. - ISSN 0008-7114. - Vol. 61, iss. 4 (2008), p. 363-374. [MÁRTONFI, Pavol - MÁRTONFIOVÁ, Lenka - KOLARČIK, Vladislav]

Morphological characters useful for the delimitation of taxa within Viola subsect. Viola (Violaceae): a morphometric study from the west Carpatians. / Iva Hodálová ... [et al.]. In: Folia Geobotanica. - ISSN 1211-9520. - Vol. 43 (2008), p. 83-117. [HODÁLOVÁ, Iva - MEREĎA, Pavol - MÁRTONFI, Pavol - MÁRTONFIOVÁ, Lenka - DANIHELKA, Ji?í]

Palynological analysis of five selected Onosma taxa / Filippo Maggi ... [et al.]. In: Biologia. Section Botany. - ISSN 0006-3088. - Roč. 63, č. 2 (2008), s. 183-186. [MAGGI, Filippo - KOLARČIK, Vladislav - MÁRTONFI, Pavol]

Cyanus triumfetti subsp. triumfetti (Compositae) does not occur in the western Carpathians and adjacent parts of Pannonia: karyological and morphological evidence / Katarína Olšavská ... [et al.]. In: Nordic Journal of Botany. - ISSN 0107-055X. - vol. 27, iss. 1 (2009) p. 21-36. [OLŠAVSKÁ, Katarína - PERN?, Marián - MÁRTONFI, Pavol - HODÁLOVÁ, Iva]

Breeding behavior and its possible consequences for gene flow in Taraxacum sect. Erythrosperma (H.Lindb.) Dahlst. / Lenka Mártonfiová, Pavol Mártonfi, Róbert Šuvada. In: Plant Species Biology. - ISSN 0913-557X. - Vol. 25, no. 2 (2010), s. 93-102. [MÁRTONFIOVÁ, Lenka - MÁRTONFI, Pavol - ŠUVADA, Róbert]

IAPT/IOPB chromosome data 10 / Mauro Grabiele ... [et al.]. In: Taxon. - ISSN 0040-0262. - Vol. 59, no. 6 (2010), s. E1-14.

Systematics and evolutionary history of the Asterotricha group of the genus Onosma (Boraginaceae) in central and southern Europe inferred from AFLP and nrDNA ITS data / V. Kolarčik, J. Zozomová-Lihová, P. Mártonfi. In: Plant Systematics and Evolution. - ISSN 0378-2697. - Vol. 290, no. 1-4 (2010), s. 21-45. [KOLARČIK, Vladislav - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita, ml. - MÁRTONFI, Pavol]

Variation in the contents of pseudohypericin and hypericin in Hypericum perforatum from Lithuania / Edita Bagdonaite ... [et al.]. In: Biochemical Systematics and Ecology. - ISSN 0305-1978. - Vol. 38, no. 4 (2010), s. 634-640. [BAGDONAITE, Edita - MÁRTONFI, Pavol - REPČÁK, Miroslav - LABOKAS, Juozas]

Redaktor medzinárodného botanického časopisu
Thaiszia - Journal of Botany
http://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/info/thaiszia