Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra Genetiky

KATEDRA ZOOLÓGIE

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

Ústav biologických a ekologických vied
KATEDRA ZOOLOÓGIE

RNDr. Marcel Uhrin, PhD.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Prírodovedecká fakulta
Adresa: Moyzesova 11, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-1207
Email: marcel.uhrin@upjs.sk

Osobné údaje
Narodený 5. decembra 1966 v Gelnici

Akademické tituly a hodnosti
RNDr. – Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice, 2003
PhD. – Technická univerzita a Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, 2007

Profesionálna kariéra
1991 - Katedra biológie Pedagogickej fakulty UPJŠ Prešov
1991 - 1992: Správa CHKO Slovenský kras Brzotín
1992 - 2007: Správa CHKO a NP Muránska planina Revúca
2008 - 2010: Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava
2010 - Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Ocenenia
1996: Cena F. A. Kolenatiho Českej společnosti pro ochranu netopýrů

Štúdium
Zoológia 2 - prednášky
Ekológia cicavcov - prednášky a cvičenia
Základy chiropterológie - prednášky a cvičenia
Seminár evolučnej a behaviorálne ekológie živočíchov - prednášky a cvičenia
Terénne cvičenie z ekológie

Doktorandi:
- Mgr. M. Balogová - interné štúdium, PF UPJŠ (2011-)
- Mgr. M. Dobrý - externé štúdium, PF UPJŠ (2011-)

Diplomanti:
4. roč. - Bc. E. Miková
4. roč. - Bc. J. Urva
4. roč. - Bc. V. Dudová

Výskum
F
aunistika, ekológia netopierov (Chiroptera) a niektorých ďalších skupín (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia)

Členstvo vo vedeckých orgánoch
Spoločnosti
Slovenská speleologická spoločnosť
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
Česká společnost na ochranu netopýrů
Slovenská zoologická spoločnosť

Časopisy
Slovak Raptor Journal – výkonný redaktor
Lynx – člen redakčnej rady
Vespertilio – vedúci spoluredaktor

Projekty
APVV / LPP 2007: Dravce a sovy – edukačný program RPS; spoluriešiteľ(2008–2009)
Vega 1/7457/20: Analýza stavu zložiek biologickéj diverzity v Národnom parku Muránka planina; spoluriešiteľ (2000–2002)
APVV: Spoločenstvá vtákov, netopierov a rovnokrídlovcov pozdĺž vertikálneho gradientu: medzikontinentálne porovnanie; spoluriešiteľ (2006–2007)
GAČR: Biogeograře areálových okrajů: genetická struktura a fenotypová proměnlivost netopýřích populací ve Středozemí; spoluriešiteľ (2009–2012)
Vega 1/1046/12: Populačná biológia a ekológia podkovára južného (Rhinolophus euryale; Mammalia: Chiroptera) na okraji areálu; vedúci projektu (od 2012)

Vybrané publikácie
- Martínková N., Bačkor P., Bartonička T., Blažková P., Červený J., Falteisek L., Gaisler J., Hanzal V., Horáček D., Hubálek Z., Jahelková H., Kolařík M., Korytár ?., Kubátová A., Lehotská B., Lehotský R., Lučan R. K., Májek O., Matějů J., Řehák Z., Šafář J., Tájek P., Tkadlec E., Uhrin M., Wagner J., Weinfurtová D., Zima J., Zukal J. & Horáček I., 2010: Increasing incidence of Geomyces destructans fungus in bats from the Czech Republic and Slovakia. PLoS ONE, 5(11): e13853.
- Uhrin M., Kaňuch P., Krištofík J. & Paule L., 2010: Phenotypic plasticity in the greater mouse-eared bat in extremely different roost conditions. Acta Theriologica, 55(2): 153–164.
- Bryja J., Uhrin M., Kaňuch P., Bémová P., Martínková N. & Zukal J., 2010: Mitochondrial DNA conřrms low genetic variation of the greater mouse-eared bats, Myotis myotis, in Central Europe. Acta Chiropterologica, 12(1): 73–81.
- Benda P., Ruedi M. & Uhrin M. 2003: first record of Myotis alcathoe (Chiroptera: Vespertilionidae) in Slovakia. Folia zoologica, 52(4): 359–365.
- Martínek K., Kolářová L., Hapl E., Literák I. & Uhrin M., 2001: Echinococcus multilocularis in European wolves (Canis lupus). Parasitological Research, 87: 838–839.
- Uhrin M., Benda P., Obuch J. & Urban P., 2010: Changes in abundance of hibernating bats in central Slovakia (1992–2009). Biologia, 65(2): 349–361.
- Uhrin M., 1994: Further occurrence of the Longwinged Bat, Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1819) Mamm., Chiroptera) in the Murá? plateau. Biológia, Bratislava, 49(2): 287–288.