Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológieFotogaléria
História Výučba Spolupráca Kontakty Eng >>>
Vitajte na stránkach ÚSTAVU BIOLOGICKÝCH A EKOLOGICKÝCH VIED

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ústav biologických a ekologických vied sa podieľa na zabezpečovaní vysokoškolského štúdia vo všetkých troch stupňoch, t.j. bakalárskom, magisterskom a doktorandskom.

Od roku 2002 sme vytvorili novú organizačnú štruktúru fakulty za vzniku Ústavu biologických a ekologických vied na báze štyroch existujúcich katedier, ktoré sa transformovali na akademické pracoviská tohto ústavu:

Katedra botaniky
Katedra bunkovej biológie
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra genetiky
Katedra zoológie
Oddelenie didaktiky biológie
Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU - (pdf 1,4 MB) >>>

Aktuálne ponuky pre študentov - záujemcov o stáže v zahraničí:

1. One year scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria 2016/17 >>>

2. Erasmus Traineeship in Sardinia (ETS) programme >>>

Štipendium francúzskej vlády na rok 2016/17 pre šudentov magisterského stupňa a doktorandov - fr. diplom Master 2
Dokumenty na stiahnutie
>>> a >>>
https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Erasmusintern.org >>>
databáza Európskej komisie, určená študentom na vyhľadanie hostiteľskej organizácie na stáž a opačne

School Education Gateway >>>
Staffmobility.eu >>>
projekt iMotion - vyhľadávanie možností školení pre zamestnancov VŠ (staff weeks, tréningy, job shadowing)

Glogalplacement.com >>>
Praxisnetwork.eu >>>
Eaec.eu.com >>>
Erasmus.com >>>